Social Rättvisa i Burlöv

Valallians i Burlöv kommun

Nyheter

Facebookinlägg. En folkfientlig politik

På det sista kommunfullmäktigemötet innan sommaren, den 19 juni, pratade den styrande politiska majoriteten i Burlöv sig varm för deras genomförda politik. Sverigedemokraterna vill försämra för folkflertalet.

Kommunalrådet Katja Larsson (S) sa att ”vi siktar mot ett plus i budgeten på nio miljoner nästa år”. De styrande (V, MP, S, C) presenterar uppenbart något som bara ser fint ut på pappret trots att till exempel sysselsättningsgraden för kommuninvånarna är låg och bostadsbristen hög.

Lars-Anders Espert (SD) uppvisade – återigen – den folkfientliga politik hans parti står för och påvisade samtidigt att de vill försämra för folkflertalet. ”Kommunen äger tillgångar värda närmare två miljarder kronor”, sa Espert och i samma mening, enligt Burlövs Nyheter, att ”kommunen ska sälja av befintliga tillgångar”.

Social Rättvisa har tidigare påtalat att det på flera håll i landet, oavsett ett så kallat blått eller rött styre, privatiseras verksamhet som tidigare skötts av kommunen, till exempel skolor och äldrevård. Privatiseringar är stöld av vår gemensamma egendom som går till företag vars syfte är att tjäna pengar på skattebetalarnas bekostnad. Samtidigt vid privatiseringar fråntas medborgarna rätten till demokratisk insyn i verksamheten. I ett samhälle präglat av social rättvisa förekommer inga privatiseringar. Verksamheten styrs av kommunen och de anställda är de som driver den.

Text: Social Rättvisa