Social Rättvisa i Burlöv

Valallians i Burlöv kommun

Om Social Rättvisa

social-rattvisa

I höstens kommunalval i Burlöv finns ett nytt alternativ. Bland de etablerade politiska partierna är det mycket prat men lite verkstad. Därför ställer Social Rättvisa upp i kommunalvalet. Vi saknar helt enkelt förtroende för de som hittills skött vår kommun. Vi har våra visioner klara om hur ett bättre Burlöv skall nås och ledorden är Social Rättvisa. Burlöv består av många individer som alla har sina mål, men för att allas mål skall bli en möjlighet fordras social rättvisa. Social rättvisa betyder att det inte är ekonomi, etnisk bakgrund, utbildning eller boendeförhållanden som skall styra dina möjligheter att bli en deltagande individ i den framtida samhällsutvecklingen. I en socialt rättvis kommun är alla behövda – alternativet är fiendskap, kriminalitet och utanförskap. Tycker du att det är fiendskap, kriminalitet och utanförskap som vi saknar i Burlöv kan du sluta läsa här. Vi vill förändra Burlöv. Vi är en social allians av arbetare, invandrare, småföretagare och andra sociala skikt som tillsammans beslutat att skapa en valallians med namnet ”Social Rättvisa” i Burlöv för att motverka att segregationen i Burlöv växer.

Vårt minimikrav är att Burlöv kommun uppfyller kriterierna i den deklaration som Förenta Nationernas generalförsamling antog och kungjorde den 10 december 1948, en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna.

I synnerhet artikel 23, var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden samt till skydd mot arbetslöshet.

Och artikel 25, var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll.

Rösta på Social Rättvisa – ett bättre Burlöv är möjligt.

Läs mer om vad vi vill under rubriken Valplattform.